O Nas

Nasz zespół ekspertów

W badaniach społecznych i ewaluacyjnych oraz w pracy doradczej doświadczenie firmy to doświadczenie ekspertów tworzących zespół projektowy. Nasz zespół w ciągu ostatnich 15 lat zrealizował łącznie ponad 120 projektów i wnosi doświadczenie zdobyte w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Macedonii, Republice Południowej Afryki i na Ukrainie.
Tomasz-Klimczak
Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w obszarach: innowacyjność gospodarki, „good governance”, rozwój regionalny; ma ponaddziesięcioletnie doświadczenie w programowaniu i zarządzaniu programami publicznymi dotyczącymi rozwoju społeczno-gospodarczego. Kierował wieloma dużymi projektami badawczymi i ewaluacyjnymi. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów ewaluacyjnych.

Adam-Miller
Absolwent prawa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów „Metody informatyczne w badaniach społecznych” na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Z branżą badawczą związany od ponad siedmiu lat, początkowo w firmie CASE-Doradcy a później w firmie WYG PSDB, w której pełnił funkcję dyrektora działu konkurencyjności. Koordynował kilkadziesiąt projektów badawczych i ewaluacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz transferu technologii.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Do firmy wnosi wiedzę i doświadczenie zdobyte przez 16 lat pracy na stanowiskach zarządzających w międzynarodowym konsultingu, 10 lat pracy w agencjach rozwoju przedsiębiorczości oraz 7 lat pracy badawczej w obszarach politologii i zarządzania w Polskiej Akademii Nauk.
Irena-Wolinska
Politolog, polityk społeczny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie polityki rynku pracy, integracji społecznej i kształcenia ustawicznego oraz funkcjonowania funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierowała wieloma projektami badawczymi i ewaluacyjnymi, głównie w obszarze wsparcia EFS i systemu wdrażania funduszy. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-TO-S, zrzeszającego osoby związane z publicznymi służbami zatrudnienia, aktywnego w realizacji ewaluacji.
Doktor nauk o zarządzaniu i pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej. Ma ponaddziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie dla Komisji Europejskiej, a także instytucji zarządzających krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi oraz w badaniach ewaluacyjnych na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Był stałym ekspertem i trenerem firm doradczych WYG International Sp. z o.o. i WYG PSDB Sp. z o.o. Obecnie stale współpracuje z LB&E.
Doktor habilitowany ekonomii w dyscyplinie finansów. Od 2003 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent programu szkoleniowego MSTC organizowanego przez University of Texas w USA. Ma bogate doświadczenie z zakresu doradztwa biznesowego i komercjalizacji innowacji. Wieloletni współpracownik WYG PSDB, Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych i zarządzania rozwojem firmy. Współautor kilkunastu ekspertyz z zakresu finansów i analizy gospodarczej przygotowanych dla potrzeb inkubatorów przedsiębiorczości, jednostek samorządowych i ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej.
Szymon-Piotrowski
Doktor ekonomii, magister zarządzania i marketingu oraz magister prawa, doświadczony wykładowca akademicki w obszarze nauk ekonomicznych, stosunków międzynarodowych oraz prawa, autor kilkudziesięciu publikacji, w tym kilkunastu raportów z badań ewaluacyjnych. Jego działalność badawcza koncentruje się wokół różnorodnych zagadnień polityki gospodarczej i naukowej oraz problematyki zwrotnego finansowania inwestycji.
Elzbieta Wojnicka-Sycz
Doktor habilitowany ekonomii, specjalizacja m.in. w dziedzinie innowacyjności i przedsiębiorczości, wpływu funduszy strukturalnych na rozwój gospodarczy, zarządzania rozwojem miast i regionów, konkurencyjności gospodarek lokalnych i regionalnych. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji, Elżbieta pełniła różne funkcje w około 80 projektach finansowanych poprzez programy Unii Europejskiej, OECD oraz ministerstwa, agencje i jednostki samorządu terytorialnego.

Doradztwo i wsparcie ekspertów dla administracji publicznej w zakresie:

badań ewaluacyjnych, społecznych oraz ekspertyz

Dowiedz się więcej:

Zadzwoń lub napisz do nas:

(+48) 508-398-784 | kontakt@lbie.eu